//-->
Başyaylam
NOT: Bu site www.basyaylahaber.com'a taşındı.

basyaylam | Başyayla

basyaylanin nufusu


BAŞYAYLA’NIN NÜFUS DURUMU
Mart 2011'de güncellenmiştir.
Nüfus Artışı ve Nüfus Artış Hızı
    Başyayla'nın toplam nüfusu 4.665'tir. 2009 yılına nazaran nüfusta (193 kişi) azalma görülmektedir (2009 yılı nüfusu: 4858). İlçe nüfusu 2007 ylılnda 5.465 iken her geçen yıl nüfus miktarında hatırı sayılır bir düşüş yaşanmaktadır. 2009 yılı verilerine göre ilçe merkezinin nufusu 2663 iken, 2010 yılında 2.514'e gerilemiş, köy nüfusu 2.195 iken de 2010 yılı sonunda 2.151'e düşmütür.


Başyayla İlçesi 2010 yılı nüfusu
Kaynak: TÜİK,2010 verileri

Nüfus yoğunluğu daha çok ilçe merkezinde (özellikle Başköy Mahallesi) ve Büyükkarapınar köyündedir. En az nüfusun olduğu yerleşim yerleri ise merkezdeki Şirindere Mahallesi'nde ve Yenimahalle'dedir.
    Bu sonuçlara göre Başyayla'nın nüfusu azalma göstermektedir. Son 10 yıl içerisinde bu kadar büyük azalmanın sebeplerinin en önemli nedeni 2000 genel nüfus sayımlarında yapılan hatalardır. Buna göre ilçede bulunmayan ya da ölmüş kişiler kayda geçmiştir. 2007 yılındaki adrese dayalı nüfus sayımıyla beraber bu yanlışlık ortadan kaldırılmış ve gerçek nüfusa ulaşılmıştır.
    İlçe de nüfus oranın düşük olmasında çeşitli faktörler etkilidir. Bunlardan birincisi işsizliktir. Bu durum genç nüfusu ilçeden göç etmeye zorlamaktadır. İkinci önemli faktör ise coğrafi faktörlerdir. Yüksekliğin fazlalığına bağlı olarak iklim şartları ve engebeli yapısı ilçenin iticiliğini artırmaktadır. Diğer bir faktör ise eğitim, ve ulaşımdaki zorluklar ile sosyal hayatın yetersizliğidir. İlçeye gelen devlet memurlarının çoğunun bölgeyi en kısa sürede terketmeye çalışmaları bunun en somut örneğidir. Geçmiş yıllarda ekonomik sebeplerden dolayı başta Almanya, Fransa, Hollanda olmak üzere dış ülkelere yapılan göçler de nüfus miktarının az olmasında etkilidir.
Nüfusun Yaş ve Cinsiyet Bileşimi
    İlçe nüfusunun cinseye göre dağılımında erkek nüfusunun üstünlüğü göze çarpmaktadır. Toplam nüfusta erkek nüfus 2.361 iken, kadın nüfusu 2.304'tür (TÜİK,2010).
    Nüfusun 2010 yılı yaş aralığına göre dağılımında 0-4 yaş arası nüfus 320 iken, 90 yaş ve üzeri nüfus sadece 13'tür. En fazla nüfusun olduğu yaş grubu ise 10-14 yaştır (483).

Başyayla İlçesi Yaş Gruplarına Göre Nüfusun Dağılımı
Kaynak: TÜİK,2010 verileri

Nüfusun Medeni Durumu ve Cinsiyete Göre Dağılımı
    Aşağıdaki veriler 15 yaş ve üzerindekileri bilgileri barındırmaktadır.

Başyayla Medeni Duruma Göre Nüfusun Dağılımı
Kaynak: TÜİK,2009 verileriBookmark and Share

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=