//-->
Başyaylam
NOT: Bu site www.basyaylahaber.com'a taşındı.

basyaylam | Başyayla

Taskent


TAŞKENT İLÇESİ
    Kuzey sınır komşumuz Taşkent İlçesi hakkında genel bilgiler.
Taşkent’in Tarihi

    Taşkent Orta Toroslarda, Taşeli Platosunda, Göksu Vadisi Kanyonları üzerinde kurulmuş bir ilçedir. Tarihi kayıtlarda Türkler Orta Asya’dan göç ettikten sonra dağınık halde yaşayan Türkmenler 916-966 yılları arasında Çağrı Beyin Anadolu seferinde Anadolu’nun çeşitli sarp yerlerine yerleşmişler. Klikya bölgesine gelen Türkmenler Avşar boyundandır. Bu boyun başkanı Piri Mehmet’tir. Piri Mehmet’in oğullarından Karaman Bey Karaman’da, Oğuz Bey’de Taşkent yöresine gelip yerleşmişler. Oğuz Bey kardeşi Karaman Handan ayrılıp Taşkent’te hala aynı isimle bilinen Oğuzeli mıntıkasına yerleşmiştir.           

    Göçebe olarak ve dağınık halde yaşayan Türkmenler 1071 Malazgirt savaşına kadar bu şekilde yaşamışlar. Bu tarihten sonra yurtlarında korkusuzca yaşamlarını sürdürmüşlerdir.           

    Bu ilk gelenlerden 50 sene sonra Moğolların önünden kaçan bazı Türkmen boyları da Moğollarla aynı soydan olmaları nedeni ile birlikte aynı yörelerde yaşamaya başlarlar, aynı zamanlarda gelen bu oymaklar 1150 yılına kadar böylece yaşamışlar. 1150 yılında göçebelikten bıkarak evler yapıp, yerleşim yerini korumaya karar verirler. Bu tarihte bir köy haline gelmişler.           

    Köyün adının da zamanın en yaşlı kişisine sorulmasını söylerler. Yaşlı kişide çalışkan Pirin adını önerir ve köyün adı Pirikondu olarak kabul edilir. Daha sonra bu isim Pirlerkondu olarak değişir. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmasından sonra Pirlerkondu Karaman oğullarına bağlanır. Fatih Sultan Mehmet Karaman oğullarını yıkınca Pirlerkondu’da Osmanlılara iltihak eder ve 1912 yılında Belediyelik olur. Osmanlılar döneminde İlçeliğe kadar yükseldiği Belediyenin resmi kayıtlarında mevcuttur. Daha sonra İlçelik Pirlerkondu’dan alınmıştır.

    Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan yenilikler yurt çapında devam ederken Pirlerkondu’yu Konya’ya bağlayan karayolu yapımı sırasında zamanın Konya Valisi İsmail İzzet Bey Pirlerkondu ismini değiştirerek 1934 yılında “Taşkent” adını vermiştir. 1960 yılından sonra İlçe olması kararlaştırılmış, fakat o günlerde küçük bir İlçe olacağına büyük bir bucak olsun diyerek bu girişimden vazgeçilir.            

    İlçe Taşkent adı ile 11 Ağustos 1988 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

Bookmark and Share
WWW.BASYAYLAM.TR.GG
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=